түүхэн замнал

2017 LY MEDITOUR үүсгэн байгуулагдав
2017 Солонгосын эмч, ажилчид Монголд эмчилгээ хийж эхлэв
2018 Хөлийн венийн судасны бүдүүрлийн эмчилгээг Na Vein Clinic эмнэлэгт хийж эхлэв
(одоогоор хийгдсэн хагалгааны тоо 400)
2019 ROEN эмэгтэйчүүдийн эмчилгээ хийж эхлэв (одоогоор хийгдсэн хагалгааны тоо 98)
2019 Эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих газраас төсөл хэрэгжүүлэв
2022 Эмэгтэйчүүдийн эмчилгээний талаарх бага хурлыг амжилттай зохион байгуулав
2022 LY MEDI MONGOLIA байгуулагдав
2022 Өвдалт, өвчин намдаах эмчилгээ хийж эхлэв
2022 Эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих газраас төсөл хэрэгжүүлэв
2022 KOTRA (Солонгосын худалдаа хөрөнгө оруулалтыг дэмжих газар)-аас төсөл хэрэгжүүлэв
2022 10 сард Хөлийн венийн судасны бүдүүрлийн эмчилгээний талаар бага хурал зохиохоор бэлтгэж байна
2022 Бамбай булчирхайн эмчилгээ эхлүүлэхээр бэлтгэж байна